Bell Schedules

Transitional Kindergarten (TK)
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Instructional Time 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Recess 9:30 AM 9:45 AM 15 min
Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
Instructional Time 11:45 AM 1:50 PM 125 min
Regular Days: Kindergarten-Third Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Waring Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Instructional Time 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Recess 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Instructional Time 10:30 AM 11:00 AM 30 min
Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
Instructional Time 11:45 AM 1:50 PM 125 min
Regular Days: Fourth- Sixth Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Waring Bell 7:55 AM 8:00 AM 5 min
Instructional Time 8:00 AM 10:15 AM 135 min
Recess 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Instructional Time 10:45 AM 12:15 PM 90 min
Lunch 12:15 PM 1:00 PM 45 min
Instructional Time 1:00 PM 2:15 PM 75 min